Các năng lực khác

- Gia công theo yêu cầu.

- Cung cấp dụng cụ cắt gọt kim loại.

- Xây dựng công trình nhà xưởng.

Hình ảnh sản phẩm