DỊCH VỤ KHÁC

- Kinh doanh dụng cụ cắt gọt ,ngũ kim cơ khí
- Thiết kế,thi công công trình nhà xưởng